Bet365 là ai

Văn bản được đề xuất: Chúng tôi là một trang web địa chỉ https://bet365bet.day. 

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận trên trang web Bet365 của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, địa chỉ IP của bạn và chuỗi user agent của trình duyệt để giúp chống spam.

Để kiểm tra xem bạn có đang sử dụng Gravatar hay không, chúng tôi sẽ tạo một chuỗi ẩn danh từ địa chỉ email của bạn và cung cấp cho dịch vụ Gravatar. Chính sách bảo mật của Gravatar có thể được tìm thấy tại địa chỉ https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh tiểu sử của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Về phương tiện truyền thông, để đảm bảo bảo mật thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tránh tải lên bất kỳ hình ảnh nào chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS).

Cookies

Để giúp bạn viết bình luận dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ lưu tên, email và địa chỉ website của bạn trong cookie. Cookie của bạn lúc này sẽ được lưu trữ trong 1 năm. Nếu bạn đăng nhập vào trang web, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định trình duyệt của bạn có cho phép sử dụng cookie hay không. Cookie này của chúng tôi không lưu thông tin của bạn và sẽ tự động xóa khi đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị của bạn. Thông tin đăng nhập gần nhất sẽ được lưu trong hai ngày và lựa chọn hiển thị gần nhất sẽ được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn tùy chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Thông tin cookie của bạn sẽ bị xóa khi đóng.

Nếu bạn sửa hoặc công bố một bài viết, chúng tôi sẽ lưu một cookie bổ sung trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ bao gồm ID của bài viết mà bạn đã sửa. Nó sẽ không được gia hạn khi hết 1 ngày.

Nội dung nhúng từ web khác

Nội dung trên trang web này có thể chứa các tài nguyên được nhúng từ các trang web khác, bao gồm video, hình ảnh và bài viết. Các tài nguyên này hoạt động giống như khi bạn truy cập trang web gốc và có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng, đặc biệt là nếu bạn đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi sẽ không cho ai biết thông tin của bạn.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Với những bình luận được đăng trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ lại các dữ liệu này vô thời hạn để tự động phát hiện và chấp nhận các bình luận trong tương lai. Nếu bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, nhưng không thể thay đổi tên người dùng.

Bạn có quyền gì với dữ liệu của mình

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản hoặc để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có quyền yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân của mình mà chúng tôi lưu giữ. Bạn có thể bắt buộc chúng tôi xóa hoàn toàn thông tin của mình, ngoại trừ những trường hợp mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ lại dữ liệu cho mục đích pháp lý, hành chính hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn sẽ ở đâu

Các bình luận của khách trên trang web của chúng tôi có thể được kiểm tra tự động để phát hiện spam.