Điều khoản và điều kiện sử dụng

  1. Không được chuyển nhượng bất kỳ tiền thưởng hoặc thắng cược sang tài khoản khác, theo quyết định riêng của công ty. Công ty sẽ quyết định về giải thưởng của các khoản tiền thưởng hoặc thắng cược.
  2. Theo quyết định của công ty, nếu bạn yêu cầu, công ty có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng. Bạn bắt buộc phải cung cấp các thông tin được yêu cầu khi thông báo của chúng tôi. Nếu bạn không cung cấp các thông tin này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý từ bỏ quyền lợi của mình đối với số dư còn lại trong tài khoản Bet365 của bạn.
  3. Để đặt cược hoặc tham gia khuyến mãi, bạn phải đủ 18 tuổi hoặc độ tuổi đa số trong quốc gia của bạn (tùy theo số nào lớn hơn). Nếu bạn không đủ tuổi khi đăng nhập, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về tuổi và / hoặc nhận dạng cho công ty hoặc bên thứ ba. Bạn phải có khả năng xuất trình hộ chiếu hợp lệ hoặc hình ảnh ID hợp lệ khác để xác minh tuổi và / hoặc nhận dạng của bạn. Bất kỳ người chơi nào không thể cung cấp bằng chứng như vậy về tuổi sẽ bị loại trừ.
  4. Điều này áp dụng giới hạn một khoản tiền thưởng khuyến mãi chuộc lại duy nhất cho mỗi người / tài khoản / gia đình / địa chỉ đăng ký hợp pháp / email địa chỉ / số điện thoại / tài khoản thanh toán (ví dụ như thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, Neteller vv …) / địa chỉ IP / môi trường máy tính dùng chung, ví dụ như trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc. Chúng tôi có quyền rút lại bất kỳ tiền thưởng cung cấp cho bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào.
  5. Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, công ty sẽ thực hiện các quy tắc nghiêm ngặt về việc ngăn chặn lạm dụng nhiều tài khoản. Nếu có bất kỳ người chơi nào được nghi ngờ sử dụng nhiều tài khoản để lợi dụng chương trình khuyến mãi, công ty có quyền từ chối cấp quyền và khuyến mãi cho người chơi đó và/hoặc đóng tài khoản của họ. Việc đánh giá xem một hoạt động nào đó được xem là lạm dụng nhiều tài khoản là quyền của công ty quản lý.